Les vinyes

La vinyes estan situades entre 290m i 325m sobre el nivell del mar, en el terme municipal de Piera (Anoia), dins de la demarcació de la DO Penedès.

La temperatura mitjana en els mesos més càlids és de 29ºC i en els mesos més freds és de 2ºC aproximadament, essent la precipitació mitjana anual de 606 ml aproximadament.

Les hectàrees de la finca són de secà, sense irrigació. La verema és manual, i el transport del raïm fins al celler comporta uns 20 minuts, aproximadament. Es fa una poda en verd, deixant únicament dos borrons per cada cap i només tres caps a cada braç. S´esporga manualment i es repassa l´herba i els rebrots a mà.

De la vinyes se n´obté una producció molt reduïda, la qual cosa permet l´obtenció d´un raïm de gran qualitat.

Sempre s´utilitzen fitosanitaris respectuosos amb el medi, ja siguin els autoritzats per a producció integrada o ecològica i es cull en el punt òptim de maduració.

Actualment s´utilitza la tècnica de confusió sexual per al control del corc, la qual cosa permet reduir tractaments i no deixa residus ni contamina ja que es distribueixen feromones en diferents punts de la parcel·la.

Des de l´agost 2011 les vinyes estan en procés de conversió a Ecològic.

CCPAE

Aquesta és la distribució de les vinyes:
Enllaços a la Viquipèdia: